Karl Marx | Những suy nghĩ của một thanh niên khi chọn nghề

Bản thân tạo hoá đã xác định cho loài vật một phạm vi hoạt động mà nó phải vận động trong khuôn khổ phạm vi đó, và loài vật bình thản vận động trong phạm vi đó mà không biểu hiện ý nguyện vượt ra ngoài phạm vi đó, thậm chí không ngờ về sự... Continue Reading →

Tóm lược sách | The Now Habit (1988)

“The Now Habit” là một chương trình bài bản giúp bạn tránh được sự trì hoãn trong cuộc sống, mang niềm vui và động lực trở lại với công việc của bạn để bạn có thể tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi của bạn mà không hề cảm thấy có lỗi. Khi tôi biết... Continue Reading →

‘Online portfolio’ và chuyện kinh nghiệm làm việc của người mới ra trường

Vòng lặp muôn thuở "sinh viên mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm - công việc yêu cầu 2 năm kinh nghiệm - có đi làm thì mới có kinh nghiệm chứ". Câu này không ít người, trong đó có mình ngày trước cũng nói (nhưng là nói đùa, bởi mình cũng không quan... Continue Reading →

Google nhận thấy những kỹ năng STEM không phải là những kỹ năng quan trọng nhất

Một chuyên mục tuyệt vời trên tờ Washington Post về nghiên cứu được hoàn thành bởi Google về những kỹ năng nào quan trọng nhất đến thành công của nhân viên của họ. Bất ngờ lớn là đó không hề là kỹ năng STEM. Bài báo viết rằng: “Sergey Brin và Larry Page, cả hai... Continue Reading →

Tóm lược sách: The Whole30 (2015)

The Whole30 (2015) là chương trình thay đổi chế độ ăn uống nhằm cải thiện sức khỏe và trạng thái hạnh phúc. Nó dựa trên ý tưởng rằng, bằng cách giảm những thực phẩm gây hại và nạp vào những thực phẩm khác, bạn có thể tìm ra được chế độ phù hợp và hiệu... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: