Heo Đất | Một chương trình giáo dục tài chính cá nhân

“Hồi sinh viên chỉ 2-3 triệu cũng đủ, mà giờ lương mấy chục triệu cũng không đủ.” “Em cũng kiểm soát chi tiêu được vài lần rồi bỏ.” “Mình cảm thấy tiền của ba mẹ cũng như tiền của mình." Ba câu nói trên khá phổ biến và đó chỉ mới là vài trong số... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: