Tóm lược sách | Personal Kanban (2011)

Personal Kanban (2011) là một công cụ trực quan cho người có khuynh hướng sử dụng hình ảnh. Nó giúp bạn tổ chức cuộc sống và công việc, và cân bằng hai yếu tố này. Những tóm lược sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách để thiết lập Kanban cho chính bạn và biến nó... Continue Reading →

Advertisements

Tóm lược sách | The Total Money Makeover (1988)

“The Total Money Makeover” chỉ ra rằng bạn không an toàn về mặt tài chính như bạn nghĩ, rằng đã đến lúc phải ngừng coi nợ là bình thường và cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một kế hoạch 7 bước để bắt đầu trả nợ và xây dựng tài chính cân bằng như... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: