Tóm lược sách: Super Immune (2011)

Cuốn sách sau được viết bởi Joel Fuhrman, một tác giả nổi tiếng với các dòng sách bán chạy về sức khỏe theo NewYork Times, và được đánh giá đến 4.6/5 trên Amazon và 4.1/5 trên cộng đồng Goodreads. ‘Super Immunity: The Essential Nutrition Guide for Boosting Your Body's Defenses to Live Longer, Stronger, and... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: