‘Online portfolio’ và chuyện kinh nghiệm làm việc của người mới ra trường

Vòng lặp muôn thuở "sinh viên mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm - công việc yêu cầu 2 năm kinh nghiệm - có đi làm thì mới có kinh nghiệm chứ". Câu này không ít người, trong đó có mình ngày trước cũng nói (nhưng là nói đùa, bởi mình cũng không quan... Continue Reading →

Google nhận thấy những kỹ năng STEM không phải là những kỹ năng quan trọng nhất

Một chuyên mục tuyệt vời trên tờ Washington Post về nghiên cứu được hoàn thành bởi Google về những kỹ năng nào quan trọng nhất đến thành công của nhân viên của họ. Bất ngờ lớn là đó không hề là kỹ năng STEM. Bài báo viết rằng: “Sergey Brin và Larry Page, cả hai... Continue Reading →

Mỗi ngày 1 cuốn sách

Mình đã thực hiện được 2 năm, kể từ lúc bắt đầu làm về sách. Chuyện này ban đầu nghe nực cười, nhưng sau khi biết được là nó hoàn toàn có thể xảy ra và rồi làm được thì thấy nó dễ dàng hết sức. Việc đọc được ‘mỗi ngày 1 cuốn sách’ giúp... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: