Google nhận thấy những kỹ năng STEM không phải là những kỹ năng quan trọng nhất

Một chuyên mục tuyệt vời trên tờ Washington Post về nghiên cứu được hoàn thành bởi Google về những kỹ năng nào quan trọng nhất đến thành công của nhân viên của họ. Bất ngờ lớn là đó không hề là kỹ năng STEM. Bài báo viết rằng: “Sergey Brin và Larry Page, cả hai... Continue Reading →

Tinh thần khoa học

Khi đọc được những dòng văn về “tinh thần khoa học” trong tác phẩm “Luân lý học” của Trần-Đức-Huynh và Trần-Văn-Hiển-Minh (Tủ sách Ra Khơi, năm 1966) mình thấy rất rõ sự tương đồng giữa “tinh thần khoa học” và “tinh thần khởi nghiệp”, “tinh thần kinh doanh”, “tinh thần làm việc” hay rất nhiều... Continue Reading →

Tóm lược sách: Super Immune (2011)

Cuốn sách sau được viết bởi Joel Fuhrman, một tác giả nổi tiếng với các dòng sách bán chạy về sức khỏe theo NewYork Times, và được đánh giá đến 4.6/5 trên Amazon và 4.1/5 trên cộng đồng Goodreads. ‘Super Immunity: The Essential Nutrition Guide for Boosting Your Body's Defenses to Live Longer, Stronger, and... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: