Google nhận thấy những kỹ năng STEM không phải là những kỹ năng quan trọng nhất

Một chuyên mục tuyệt vời trên tờ Washington Post về nghiên cứu được hoàn thành bởi Google về những kỹ năng nào quan trọng nhất đến thành công của nhân viên của họ. Bất ngờ lớn là đó không hề là kỹ năng STEM. Bài báo viết rằng: “Sergey Brin và Larry Page, cả hai... Continue Reading →

Heo Đất | Một chương trình giáo dục tài chính cá nhân

“Hồi sinh viên chỉ 2-3 triệu cũng đủ, mà giờ lương mấy chục triệu cũng không đủ.” “Em cũng kiểm soát chi tiêu được vài lần rồi bỏ.” “Mình cảm thấy tiền của ba mẹ cũng như tiền của mình." Ba câu nói trên khá phổ biến và đó chỉ mới là vài trong số... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: