Những chuyện cần làm trước 30 tuổi

Mình đâu đó cũng 30 rồi. Hôm nay xem lại mấy thói quen đã đặt ra để thực hiện, rồi mấy mục tiêu trong năm xong, mình bắt đầu xem lại tiếp về những gì từng làm. Có lẽ, buổi kể chuyện về những gì mình đã trải qua cách đây mấy hôm làm mình... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: