Tâm lý trong hoạch định tài chính

Lập kế hoạch tài chính liên quan đến việc tạo ra của cải, tuy nhiên có bằng chứng chỉ ra rằng 90% của cải của một người mất đi là do quá trình tư duy nghèo nàn, năng lực tư duy kém, và thiếu sự chuẩn bị về tâm lý trong khi chỉ có 10% là do năng lực lập kế hoạch tài chính có vấn đề. Nghiên cứu chỉ ra rằng tiền bạc và của cải có thể cùng lúc tạo ra cảm giác tích cực và tiêu cực ở cá nhân, và tác động lên mối quan hệ của họ với những người xung quanh như vợ/chồng, gia đình, và bạn bè. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là cần có chuẩn bị về tâm lý và đây là khía cạnh then chốt trong hoạch định tài chính để tăng trưởng và bảo toàn của cải của bạn.

Một quá trình hoạch định tài chính thành công đòi hỏi bạn cần đan xen những niềm tin trong cuộc sống như (giá trị sống, những mục tiêu có ý nghĩa, kinh nghiệm, các mối quan hệ, sức khỏe thể chất và tâm thần, trạng thái hạnh phúc) với các tài sản tài chính (tài sản, nợ và dòng tiền của bạn). Nó cũng đòi hỏi sự thấu hiểu cách sử dụng các sản phẩm/dịch vụ tài chính trong quá trình đạt đến các mục tiêu tài chính. Bạn cũng cần có tư duy sáng suốt và mạch lạc, lanh lợi với tiền nong, có những đánh giá đúng đắn, và không dễ dàng bị lôi kéo hay nổi nóng.

Chẳng có công thức nào để giải quyết những vấn đề tâm lý trong hoạch định tài chính cả, vì mỗi giai đoạn cuộc đời ta lại đối mặt với những thử thác khác nhau. Tuy nhiên, có một cách tiếp cận gồm 2 phần như sau đã từng rất hiệu quả để áp dụng cho các vấn đề tâm lý. Đầu tiên, bắt đầu từ hiểu chính mình, sau đó thực hành tiếp đến các khía cạnh tài chính có liên quan trực tiếp với những ý định của bản thân.

Hoạch định tài chính không chỉ về số tiền ta cần trong tương lai. Nó còn về nhu cầu xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa với người khác, đạt được những thỏa mãn về cảm xúc cá nhân, đạt đến sự hoàn thiện bản thân, và tạo ra những thành tựu có giá trị trong đời, và biết trân trọng những gì bạn có được trong đời.

 

Dịch: Minh Nhật
Theo Carol Yip, chuyên viên tư vấn tài chính (Certified Financial Planner – CFP), chuyên gia tham vấn tài chính (Financial Coach)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: