Về am hiểu tài chính (financial literacy)

Am hiểu về tài chính (financial literacy) rất liên quan đến khả năng đọc hiểu và tính toán. Đó là theo báo cáo của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) rút ra từ kết quả PISA, chương trình đánh giá học sinh quốc tế, trong năm 2012. Câu chuyện về am hiểu tài chính không chỉ liên quan đến bản thân hiểu biết về tài chính mà còn phần nào phản ánh hoạt động giáo dục của một quốc gia trong việc chuẩn bị đầy đủ cho học sinh phổ thông những kỹ năng quan trọng để bước vào đời, và phản ánh cả những bất cập về bình đẳng giới, về chênh lệch giàu nghèo và nhiều nhiều thứ khác.

Vậy rồi am hiểu về tài chính đã được định nghĩa ra sao? Một cách chung nhất, am hiểu tài chính là

 • kiến thức và hiểu biết (knowledge and understanding) về các khái niệm tài chính và rủi ro tài chính
 • và các kỹ năng
 • động cơ và sự tự tin
 • để ứng dụng những kiến thức và hiểu biết này nhằm ra quyết định được hiệu quả
 • trong những tình cảnh tài chính (financial contexts) khác nhau
 • để cải thiện sức khỏe tài chính của cá nhân và xã hội
 • và xúc tiến sự tham gia vào đời sống kinh tế

Mỗi một gạch đầu dòng trên còn được giải thích cặn kẽ nữa trong báo cáo, ngoài một định nghĩa cộng gộp từ các gạch đầu dòng này.Và theo PISA thì có 4 mảng nội dung để đánh giá am hiểu tài chính gồm

 • tiền bạc và giao dịch (money & transactions)
 • lập kế hoạch và quản lý tài chính (planning & managing finance)
 • rủi ro và sinh lợi (risk & reward)
 • đời sống tài chính (financial landscape), trong đó nói về vị trí của cá nhân trong thế giới tài chính cùng những quyền lợi, trách nhiệm khi thế giới này thay đổi. Học sinh sau khi học xong cần biết ứng dụng nó trong các môi trường khác nhau từ gia đình, trường học, công sở, đến những chi tiêu thường ngày của cá nhân.

Lượn 1 vòng thì mình thấy cũng có nhiều chương trình tập huấn giúp cho người lớn, bao gồm sinh viên, người đi làm nói chung, phụ nữ, người mới lập gai đình, … về tài chính căn bản, quản lý tài chính cá nhân và tài chính gia đình nhưng có 1 số điểm đáng lưu ý:

 1. do các tổ chức về tài chính tài trợ để làm và thường lồng ghép vào sản phẩm/dịch vụ của mình
 2. diễn ra chủ yếu ở thành phố lớn
 3. chỉ mới dừng ở tăng nhận biết chứ chưa có hoạt động theo dõi, hỗ trợ, giám sát quá trình sau đó
 4. người học học xong dùng được ngay nhưng chưa chắc làm được cho người khác hay hướng dẫn người, tức chưa linh hoạt trong ứng dụng

Cái số 1 và 2 không sao, nhưng mình thấy cái 3 và 4 có sao, nên sẽ nhờ thiết kế và mần chương trình để làm cho cái có sao đó không sao nữa. Hỏi sơ xung quanh thì thấy cũng có bạn có nhu cầu “giải ngố” về tài chính cá nhân. Giờ mình học lại, tự giải ngố xong sẽ tới lượt các bạn vậy.

Ai hứng thú hông nè?

Minh Nhật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: