Học Sử để làm gì?

  • Khi bạn làm nghiên cứu thị trường có phải là bạn đang tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của nhóm đối tượng mục tiêu tại khu vực nghiên cứu?
  • Khi bạn chuẩn bị cho việc gặp một đối tác làm ăn hoặc bạn chuẩn bị đi gặp khách hàng, bạn tiến hành tra cứu các thông tin về họ, có phải lúc đó bạn đang tìm hiểu về lịch sử của cá nhân đó?
  • Khi bạn chuẩn bị đi du lịch, bạn tìm hiểu thông tin về địa điểm, cách đi, chi phí ra sao từ những người đã từng đi. Có phải bạn đang tra cứu các sự kiện, thông tin, con người lịch sử?

Một cách tự nhiên, chúng ta luôn dùng quá khứ để tham khảo, dùng chúng làm cơ sở cho những hành động hiện tại hoặc dự kiến sẽ làm. Thế tại sao bạn lại không thích, thậm chí kì thị chuyện học Sử và xem nó là vô bổ?

Một người môi giới chứng khoán sẽ dùng các phương pháp phân tích kỹ thuật, cũng dựa vào số liệu quá khứ, lịch sử giao dịch trước khi tư vấn khách hàng, trước khi ra quyết định đầu tư.

Bạn thuê nhân viên, để chắc chắn mình chọn được đúng người bạn cũng phải đọc hồ sơ của rất nhiều ứng viên, xem tiểu sử, quá trình làm việc của họ, phù hợp thì bạn gặp gỡ và phỏng vấn thêm, tức là cũng tìm hiểu về lai lịch, sử liệu về họ.

Bạn làm bác sĩ, để có thể chẩn đoán cho chính xác, lịch sử bệnh lý của bệnh nhân khá quan trọng trước khi bạn đưa ra bất kỳ lời khuyên hay kê bất kì đơn thuốc nào.

Thế thì, rõ ràng là chúng ta đang một cách tự nhiên làm việc với “lịch sử”. Cũng rõ ràng, nếu biết cách học sử sao cho tốt thì có thể ứng dụng cách học ấy vào trong những câu chuyện như trên sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả mong muốn.

Sự thiếu hiểu biết về tác giả, về lịch sử, hoàn cảnh của ra đời của một cuốn sách sẽ làm chúng ta đánh giá sai lệch những thông tin cuốn sách đưa ra và những kết luận của tác giả, dùng cách nghĩ hiện đại để đánh giá cách nghĩ từ những năm 1800s, 1900s thậm chí là 2000s là không hợp lý. Hay như liên tục so sánh nước này với nước kia mà không biết gì về lịch sử từng nước, về những điều kiện dẫn đến sự hình thành và phát triển của các quốc gia như hiện tại cũng là không hợp lý. Đấy, nói thế để cũng hiểu thêm rằng rõ ràng là học lịch sử quan trọng lắm thay.

Vậy thì học Lịch Sử là học những gì?

Nhà địa lý nổi tiếng người Pháp, Élisée Reclus,từng có cách định nghĩa rằng “Geography is history in place, history is geography in time”, tạm dịch “Địa lý là lịch sử trong không gian, lịch sử là địa lý theo thời gian”, hai môn này vốn không nên và không thể tách rời. Như thế học lịch sử cũng là đang học địa lý, học về những thay đổi xuyên suốt của một vùng không gian đang được khảo sát trong khoảng thời gian cần khảo sát. Văn hóa là lịch sử và địa lý. Vậy thì khi học lịch sử cũng chính là đang học về văn hóa.

Nhưng học Sử không chỉ học kiến thức về một nơi chốn, về những thay đổi của nơi ấy, mà còn học về các phương pháp sử học, học cách phân tích, lập luận, phê phán các sự kiện lịch sử với một tư duy độc lập, chứ không chỉ ghi nhớ, thuộc bài. Khi học như thế, nắm được vừa kiến thức và cách thức thì quá trình thực hiện mấy ví dụ kể trên có khi được thực hiện với một tâm thế tự tin hơn và mang liệu những hiệu quả học tập hơn rất nhiều.

Còn bạn, theo bạn thì học sử để làm gì?

Minh Nhật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: