Nghĩ về mình

Ta thường được nghe "phải biết nghĩ cho người khác". Ta cũng được nghe "phải biết nghĩ cho bản thân". Vậy nghe ai, nghe điều nào đây? Không ít lần mình được khuyên và cũng từng nói với người khác rằng cần dành thời gian để suy nghĩ về bản thân hơn là nghĩ về... Continue Reading →

5 Whys và cách nghĩ “Làm sao để tốt hơn?” trong giải quyết vấn đề

Trong 1 chương trình đào tạo về lập kế hoạch tài trợ dành cho tổ chức phi lợi nhuận, mà sau này tôi thấy cũng cần thiết với cả doanh nghiệp, chị hướng dẫn người Đức sử dụng mô hình '5 Whys' tức 5 lần đặt câu hỏi tại sao để giúp giải quyết vấn... Continue Reading →

Học Sử để làm gì?

Khi bạn làm nghiên cứu thị trường có phải là bạn đang tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của nhóm đối tượng mục tiêu tại khu vực nghiên cứu? Khi bạn chuẩn bị cho việc gặp một đối tác làm ăn hoặc bạn chuẩn bị đi gặp khách hàng, bạn tiến hành tra... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: